Beleving met Bianca Pauline

Ik val maar gelijk met de deur in huis. Wanneer je niet aanwezig bent geweest tijdens de presentatie van Bianca Pauline Buijtenhuis op donderdag 17 maart 2022 dan heb je waarschijnlijk de mooiste avond van ons fotoclubseizoen 2021-2022 gemist.
Om 19:30 uur komt Bianca met haar partner bepakt en bezakt De Poelenburcht binnen. We maken heel even kennis en geven, naar oude gewoonte, elkaar een hand. Even schrikken we ervan maar zijn vervolgens blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Bianca begint haar meegebrachte foto’s op de tafels neer te leggen en ook enkele schilderijen (foto op canvas) met fraaie lijst worden neergezet. De USB-stick met de presentatie in de laptop en dan kunnen we beginnen.
Helaas zijn er een aantal leden die af hebben moeten zeggen maar de anderen druppelen binnen. Even later zijn we met een man of 20 en doordat we versterkt zijn met fotogroep Spectrum is het een gezellige bedoening. Om 20:00 uur start Pauline met de presentatie. Het openingssheet zet gelijk de toon ‘Photographic artist bianca pauline’ met een rij angstaanjagende gemaskerde figuren.
Vervolgens krijgen we een korte film te zien met iemand die in angstwekkende sferen schuddend en bevend uit een stoel overeind komt, terug gaat zitten en verdwijnt, brrrrr…. Bianca Pauline verteld dat dit een impressie van haar leven is. Plots ernstig ziek geworden ziet het er heel slecht voor haar uit. Zal ze dit wel overleven is zelfs een vraag voor haar. Gelukkig dat is gebeurt maar ze gaat door een diep dal van bed houden en langzaam opknappen. Opknappen doet ze onder andere door het maken van maskers, foto’s en film dat een sterk autobiografische karakter draagt. We krijgen een blik in een hele donkere periode uit haar leven te zien. Taferelen in oude gebouwen waar Bianca Pauline in zelfgemaakte kleding en met vervreemdende maskers figureert. Ze geven symbolische weergave van stemming en situaties uit haar leven waarbij de omgeving van de oude panden sterk drama verhogend werkt. Het zijn indringende beelden waarbij de vraag opkomt of het nog goed komt met de maker.
Gelukkig weten we dat het inmiddels beter met haar gaat waardoor wij nu deze presentatie zien. Het is nooit de bedoeling geweest om met haar kunst naar buiten te treden. Eenmaal ontdekt en in staat, om na vele jaren verborgen te zijn gebleven, om erover te praten krijgen we thans, na 16 jaar zicht op haar werk.
Er is heel wat nodig om deze foto-kunst te maken. Maskers, kleding, attributen, gebouwen, het verhaal erachter, symboliek, alles wordt in de puntjes geregeld voordat er op de knop van het fototoestel wordt geklikt. Dat zie je terug in de resultaten. Wanneer je zover gaat als Bianca Pauline wordt je logischer wijze niet overal in je omgeving begrepen maar dat neemt ze voor lief. Toch zien we niet alleen ‘enge’ taferelen maar ook prachtige zwart/wit foto’s, waarbij overbelichting niet geschuwd wordt en zwaar ‘geleund’ wordt op hoog contrast. Verder ook werk dat gemaakt wordt met bloemen, verf(spatten), zelf gemaakt papier, beweging en door gebruik van een lichtbak. De creativiteit zit diep in het werk en toont ons een artistiek talent.
De fotografische nabewerking tracht Bianca Pauline met eenvoudige software middelen te bewerkstelligen. Photoshop en Lightroom betitteld ze als te ingewikkeld. Ze maakt onder andere gebruik van Picmonkey. Dat dit geen beperking is en tot prachtige resultaten kan leiden kunnen we met eigen ogen zien. We genieten en worden geïnspireerd, het applaus aan het einde is welverdiend…
Naschrift
Tips en informatie van Bianca Pauline:
- Downloads voor het werken met laagjes: https://lostandtaken.com/
- Gratis schilder bewerkingsprogramma: fotosketcher
- Link voor haar video art: https://www.youtube.com/channel/UCrrJ8_EbdUDFLWWhQhCQ75A/videos
- Link voor haar website: https://www.biancapauline.nl/
- Volgende expositie Huntenkunst in mei: http://www.huntenkunst.org/

Jan Neefjes